Χρήσιμα τηλέφωνα

Δημοτικό Σχολείο Κορυφασίου

   2723041237

Νηπιαγωγείο Κορυφασίου

   2723041237

Αστυνομικό Τμήμα Πύλου

   Διοικητής:27230 22100

   Αξ/κός Υπηρεσίας: 27230 22316, 27210 44692
   Σταθμός Τουριστικής Αστυν.
:27230 23733

Λιμεναρχείο Πύλου

   2723022225

   fax: 2723022007Search